ZŁOTY CYTAT:
"Najlepiej, jeśli Twój link znajdzie się na popularnej stronie."
Zobacz pełny tekst
Pajacyk

DOMENY: Geneza i działanie | Elementy nazwy | Narodowe

Domeny internetowe - elementy nazwy (3)

Autor: M. Buraczyński i B. Gawrylak | Data dodania: 01.05.2006

Domeny pierwszego i drugiego rzędu

W przeciwieństwie do podziału domen na domeny różnych poziomów - obecnego głównie w opracowaniach teoretycznych - podział na domeny pierwszego i drugiego rzędu często jest wykorzystywany w praktyce (np. do opisu procesu wyboru nazwy domeny).

Patrz również:

W podziale tym wyróżniamy:
- domeny pierwszego rzędu (sufiks),
- domeny drugiego rzędu,
- subdomeny domen drugiego rzędu i ich subdomen.

Analizując nazwę domeny według tego podziału można wyróżnić nazwy domen pierwszego i drugiego rzędu oraz nazwy różnych subdomen (rys. 3). Na końcu całej nazwy domeny umieszczana jest nazwa domeny pierwszego rzędu. Przed nią znajduje się nazwa domeny drugiego rzędu, a jeszcze wcześniej mogą być dodawane nazwy subdomen. Wszystkie nazwy oddzielane są od siebie kropkami.
Rys. 3. Konstrukcja adresu internetowego według podziału na domeny pierwszego i drugiego rzędu.
Konstrukcja adresu internetowego wg podziału na domeny pierwszego i drugiego rzędu
Przykład:
Analizując od prawej strony domenę forum.reklamastron.pl wyróżniamy następujące elementy:
- pl - nazwa domeny pierwszego rzędu,
- kropka,
- reklamastron - nazwa domeny drugiego rzędu,
- kropka,
- forum - nazwa subdomeny domeny drugiego rzędu reklamastron.pl.
Przed nazwą subdomeny forum mogą wystąpić oddzielane kropkami nazwy kolejnych subdomen, których w powyższym przykładzie nie pokazano.

Domeny pierwszego rzędu

Domeny pierwszego rzędu są to domeny, które zostały wcześniej utworzone lub zarejestrowane przez uprawnione do tego instytucje (patrz ramka). W nich (jako ich subdomeny) rejestrowane są domeny drugiego rzędu.
W sieci nie powstają strony o adresie typu: http://pl odpowiadającym domenie pierwszego poziomu. Mogą natomiast pojawić się strony zawierające informacje o zasadach rejestracji domen w domenie regionalnej (np. http://lub.pl).

Termin "sufiks"

Niektórzy autorzy omawiający np. proces rejestracji domen używają w swoim opisie także pojęcia sufiks, jednak kontekst, w którym pojawia się to określenie każe uznać je nie za odrębny termin, lecz za inną nazwę domen pierwszego rzędu. Z tego względu przedstawione poniżej cechy odnosić należy także do sufiksu.

Do domen pierwszego rzędu należą:
- wszystkie domeny najwyższego poziomu (np. com, net, eu, pl),
- domeny regionalne (np. waw.pl - Warszawa, lub.pl - Lublin),
- domeny funkcjonalne narodowe (np. com.pl - polskie strony firmowe, co.uk - brytyjskie strony firmowe, gov.pl - polskie strony rządowe).
Uwaga! Według podziału domen na domeny różnych poziomów, domeny regionalne i domeny funkcjonalne narodowe są domenami drugiego poziomu.

Nazwy domen pierwszego rzędu muszą się pojawiać w każdej nazwie domeny, występują zawsze na końcu nazwy i mają (teoretycznie) wskazywać rodzaj strony. Niestety praktyka jest inna. Często zawartość witryny nie jest zgodna z zakładanym charakterem domeny pierwszego rzędu znajdującej się w jej adresie.
Przykład:
Strony polskojęzyczne są spotykane nie tylko pod adresami kończącymi się na pl, a w domenie net zarejestrowane są również strony niezwiązanych z usługami sieciowymi.
Uwaga! Użytkownicy nie mogą rejestrować domen z własną nazwą domeny pierwszego rzędu - nazwa domeny pierwszego rzędu musi być wybrana spośród nazw stworzonych przez uprawnione do tego instytucje.

Patrz również:

Domeny drugiego rzędu

Domeny drugiego rzędu są to domeny rejestrowane w domenach pierwszego rzędu. Ich cechą charakterystyczną jest duża dowolność wyboru ich nazwy.

Do domen drugiego rzędu należą m. in.:
- domeny zarejestrowane w domenach funkcjonalnych narodowych (np. gpw.com.pl - Strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
- domeny zarejestrowane w domenach regionalnych,
- domeny zarejestrowane w domenach najwyższego poziomu dla stron prywatnych i firmowych (np. reklamastron.pl, zlotemysli.pl).

Nazwy domen drugiego rzędu mogą być tworzone przez wszystkich Użytkowników z zachowaniem poniższych zasad.

Zasady obowiązujące przy tworzeniu nowej nazwy domeny drugiego rzędu

1. Nazwa domeny może składać się tylko z takich znaków jak:
- litery (w tym od niedawna takie znaki narodowe jak ą czy ę w przypadku Polski),
- cyfry,
- myślnik "-" (nie może on występować na początku, na końcu oraz - w przypadku domen eu i polskich - równocześnie na 3 i 4 pozycji nazwy).
2. Maksymalna ilość znaków w nazwie domeny drugiego rzędu to 63 (dla domen biz tylko 24).
Uwaga! Minimalna ilość znaków w nazwach polskich domen drugiego rzędu wynosi 1, w nazwach domen eu jest to 2, zaś dla nazw międzynarodowych domen drugiego rzędu będzie to 3.
3. Nie można zarejestrować domeny będącej nazwą usług sieciowych typu: www, http, ftp.
Uwaga! Wielkość liter użytych przy zapisywaniu nazwy domeny nie jest rozróżniana.
4. Nie mogą istnieć w sieci dwie takie same nazwy domen, więc nie można zarejestrować istniejącej już nazwy.
Uwaga! Nazwy domen, których okres rejestracji nie zostanie przedłużony przed jego wygaśnięciem, mogą być przejęte przez innych Użytkowników.

Subdomeny domen drugiego rzędu i ich subdomen

Domeny tworzone w domenach drugiego rzędu nie są już nazywane domenami trzeciego rzędu, lecz do ich wskazania używa się terminu subdomena - w efekcie powstaje termin subdomena domeny X, gdzie domena X jest domeną drugiego rzędu.
Podobnie, nie stosuje się nazwy domena czwartego rzędu (i niższych rzędów), a do wskazania domen znajdujących się niżej w hierarchii wykorzystuje się termin subdomena w połączeniu z nazwą domeny nadrzędnej.

Znajomość elementów nazw domen pozwala szybko wyróżniać je w długich adresach internetowych i przez to ułatwia poruszanie się po sieci. Dodatkowo przygotowuje do wyboru nazwy własnej domeny, która może stać się rozpoznawalną marką strony... ale o tym w innym artykule.

Jeśli uważasz, że takie wyróżnianie elementów nazwy domeny jest zupełnie niepotrzebne lub wiesz o podziale lepszym niż wymienione w artykule - podziel się swoimi uwagami na:
Forum >>> Domeny internetowe - elementy nazwy - komentarze do artykułu.
Jeśli czegoś nie rozumiesz w treści artykułu pytaj śmiało w tym samym temacie.

Za wszystkie uwagi i pytania dziękujemy.


Poprzednia | 1 | 2 | 3

ReklamaStron.pl - Wszystko o reklamowaniu stron w internecie
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!
XHTML, PHP, JS by pbanasiak