ZŁOTY CYTAT:
"W Internecie mali przedsiębiorcy mogą z powodzeniem konkurować z największymi."
Zobacz pełny tekst
Pajacyk

DOMENY: Geneza i działanie | Elementy nazwy | Narodowe

Domeny internetowe - elementy nazwy

Autor: M. Buraczyński i B. Gawrylak | Data dodania: 01.05.2006

Nazwa domeny nie jest ciągiem przypadkowych znaków - składa się z liter, cyfr i kropek zapisanych w ściśle określonej kolejności. Istnienie zasad budowy nazwy pozwala tworzyć niepowtarzalne adresy, takie jak http://ReklamaStron.pl, które możesz łatwo zapamiętać. Poznaj reguły, które obowiązują przy tworzeniu nowych nazw domen - zdobytą wiedzę będziesz mógł wykorzystać nie tylko podczas surfowania w Internecie, ale także tworząc własną stronę internetową.

Patrz również:

Jednoznaczne opisywanie podstawowych zasad konstrukcji nazw domen, wymaga zdefiniowania na wstępie terminu nazwa domeny. Pod pojęciem tym kryje się część adresu internetowego znajdująca się pomiędzy "http://" lub "www." a pierwszym pojawiającym się dalej znakiem "/".
Przykład:
W adresie http://reklamastron.pl/menu/tworzenie/domeny_konstrukcja nazwą domeny jest tylko reklamastron.pl.
Podobnie w adresie www.reklamastron.pl nazwą domeny będzie tylko reklamastron.pl.
Uwaga! Część adresu internetowego, pojawiająca się po znaku "/" (w powyższym przykładzie będzie to: "/menu/tworzenie/domeny_konstrukcja"), wskazuje konkretną podstronę w danej domenie i nie jest już częścią nazwy domeny.

Nazwę domeny można podzielić na mniejsze elementy tworzone przez ciągi znaków oddzielone od siebie kropkami.
Przykład:
W domenie forum.reklamastron.pl wyróżniamy trzy ciągi znaków: forum, reklamastron i pl.

Nie istnieje jeden powszechnie stosowany system nazewnictwa wykorzystywany do wskazywania elementów nazwy domeny. Równolegle używane są nakładające się na siebie znaczeniowo pojęcia:
- nazwa subdomeny,
- nazwa domeny X poziomu,
- nazwa domeny pierwszego i drugiego rzędu,
- sufiks.

Subdomena

Subdomena jest to domena podrzędna wobec innej domeny. Jest tworzona przez podmiot zarządzający domeną nadrzędną i przypisywana do określonego katalogu www. Strona www umieszczona w subdomenie często nie jest związana z tematyką serwisu umieszczonego w domenie nadrzędnej a jej pliki nie muszą znajdować się na tym samym serwerze.
Subdomena jako nazwa funkcjonuje razem z nazwą domeny, w której została utworzona.
Rys. 1. Konstrukcja adresu internetowego z wyróżnieniem subdomen.
Konstrukcja adresu internetowego z wyróżnieniem subdomen
Przykład:
W domenie forum.reklamastron.pl subdomeną domeny reklamastron.pl jest forum, zaś reklamastron jest subdomeną domeny pl.
Nazwa subdomeny musi spełniać warunki określone przez osobę administrującą domeną, w której ma zostać utworzona. Często warunki te pokrywają się z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu nowych nazw domen.
Uwaga! Użytkownicy mogą zakładać własne subdomeny w domenach, które zarejestrowali i którymi administrują.

Pojęcie subdomeny jest wykorzystywane w podziale domen na domeny pierwszego i drugiego rzędu oraz subdomeny.


1 | 2 | 3 | Następna

ReklamaStron.pl - Wszystko o reklamowaniu stron w internecie
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!
XHTML, PHP, JS by pbanasiak