ZŁOTY CYTAT:
"Wszystkie działania promocyjne muszą być ze sobą powiązane i wewnętrznie spójne."
Zobacz pełny tekst
Pajacyk

DOMENY: Geneza i działanie | Elementy nazwy | Narodowe

Domeny internetowe - elementy nazwy (2)

Autor: M. Buraczyński i B. Gawrylak | Data dodania: 01.05.2006

Domeny najwyższego i niższych poziomów

Podział domen na domeny różnych poziomów wywodzi się z teorii, na której oparto domenowy system nazw (DNS) i pozwala wyróżniać domeny ze względu na ich miejsce w hierarchii.
W podziale tym wyróżniamy domeny:

Patrz również:

- najwyższego poziomu,
- drugiego poziomu,
- trzeciego poziomu,
- czwartego, piątego i niższych poziomów.
Uwaga! W sieci najczęściej spotykamy adresy zawierające w sobie domeny drugiego i trzeciego poziomu, rzadziej czwartego i niższych.

Analizując nazwę domeny według tego podziału można wyróżnić nazwy domen różnych poziomów, które są oddzielane od siebie kropkami. Nazwa domeny najwyższego poziomu umieszczana jest po prawej stronie a przed nią dodawane są kolejno nazwy domen niższych poziomów (rys. 2).
Rys. 2. Konstrukcja adresu internetowego wg podziału na domeny różnych poziomów.
Konstrukcja adresu internetowego według podziału na domeny różnych poziomów
Przykład:
Analizując od prawej strony domenę forum.reklamastron.pl wyróżniamy następujące elementy:
- pl - nazwa domeny najwyższego poziomu,
- kropka,
- reklamastron - nazwa domeny drugiego poziomu,
- kropka,
- forum - nazwa domeny trzeciego poziomu.
Przed nazwą domeny trzeciego poziomu mogą wystąpić kolejne kropki i oddzielane przez nie nazwy domen czwartego, piątego i niższych poziomów, których w powyższym przykładzie nie pokazano.

Domeny najwyższego poziomu (Top-Level Domains - TLD)

Z założenia domeny najwyższego poziomu miały pełnić funkcję informacyjną. Przykładowo w domenie najwyższego poziomu o nazwie com (od ang. commercial - handlowy, ekonomiczny) miały znajdować się wyłącznie strony firm prowadzących działalność komercyjną, w domenie o nazwie net (od ang. network - sieć) - związanych z siecią, zaś nazwa pl miała być przypisana do stron polskich. W praktyce jest wiele odstępstw od powyższych zasad. Odstępstwa te można próbować tłumaczyć szybkim i nie do końca kontrolowanym rozwojem Internetu.
Uwaga! Użytkownicy mogą korzystać tylko z tych domen, które już istnieją. Obecnie prawo do tworzenia nowych domen najwyższego poziomu posiada tylko ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers).

Patrz również:

Wśród domen najwyższego poziomu można wyróżnić domeny:
- funkcjonalne / globalne - ang. generic Top-Level Domain - gTLD (np. com, net, edu, gov),
- europejską eu,
- krajowe / narodowe - ang. country code Top-Level Domain - ccTLD (np. pl - Polska, de - Niemcy, fm - Mikronezja, tv - Tuvalu, to - Tonga, zobacz: Spis wszystkich domen narodowych).
Uwaga! Nazwy domen krajowych zawsze składają się z dwóch liter.

Domeny drugiego poziomu (Second Level Domains - SLD)

Domeny drugiego poziomu to subdomeny domen najwyższego poziomu. Ich nazwy to różne ciągi znaków umieszczane w adresie bezpośrednio przed kropką poprzedzającą nazwy domen najwyższego poziomu.
Przykład:
Dla adresu http://forum.reklamastron.pl nazwą domeny drugiego poziomu będzie reklamastron, gdyż reklamastron.pl jest subdomeną krajowej domeny pl.

Wśród domen drugiego poziomu można wyróżnić domeny:
- funkcjonalne narodowe (np. com.pl - polskie strony firmowe, co.uk - brytyjskie strony firmowe, gov.pl - polskie strony rządowe),
- regionalne (np. waw.pl - Warszawa, lub.pl - Lublin),
- firmowe i prywatne (np. reklamastron.pl, zlotemysli.pl).
Uwaga! Użytkownicy mogą wybierać własne nazwy domen drugiego poziomu i rejestrować je.

Domeny trzeciego i niższych poziomów

Nazwy domen trzeciego i niższych poziomów widzimy jako kolejne ciągi znaków oddzielone kropką od następujących po nich nazw domen wyższego poziomu.
Przykład:
Dla adresu http://forum.reklamastron.pl nazwą domeny trzeciego poziomu będzie forum.

Wśród domen trzeciego poziomu można wyróżnić m. in.:
- domeny rejestrowane w domenach funkcjonalnych narodowych oraz regionalnych (np. gpw.com.pl - Strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
- darmowe aliasy tworzone w ramach systemów aliasów takich jak prv.pl (np. macierzynstwo.prv.pl),
- subdomeny domen zarejestrowanych przez osoby prywatne oraz firmy (np. forum.reklamastron.pl).
Uwaga! Domeny trzeciego poziomu mogą być tworzone we własnych domenach drugiego poziomu.

Domeny czwartego (np. szybkie.czytanie.prv.pl) i niższych poziomów tworzone są i funkcjonują w analogiczny sposób. Nadrzędną domeną dla nich będzie odpowiednio domena trzeciego lub niższego poziomu.

Przedstawiony powyżej podział domen na domeny różnych poziomów opiera się na spójnej teorii, lecz jest mało wygodny w użyciu. Bardziej praktyczny i z tego powodu częściej wykorzystywany jest podział na domeny pierwszego i drugiego rzędu.

Poprzednia | 1 | 2 | 3 | Następna

ReklamaStron.pl - Wszystko o reklamowaniu stron w internecie
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!
XHTML, PHP, JS by pbanasiak